YÖNETİLEN TEZLER

Tıpta Uzmanlık Tezi:
1- Kervancıoğlu M, “Protein-Enerji Malnutrisyonlu Çocuklarda Kardiyak Fonksiyonların İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi,  1996, Tez Danışmanı: Prof. Dr. M.Ali Taş

Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlık Tezi:
2- Kervancıoğlu M, “Koroner Arter Anomalili Fallot Tetralojili ve Fallot Tipi Çift Çıkımlı Sağ Ventriküllü Hastaların Tanı ve Tedavi Yöntemlerinin İncelenmesi”, Başkent Üniversitesi, 2003. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kürşad TOKEL.

Yönettiği Tıpta Uzmanlık Tezleri  :
3- Bilen G, “Bronşiyal Astımlı Çocuklarda Kalp Fonksiyonlarının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2005.
4- Yıldırım C, “Asfiktik Yenidoğanlarda Miyokard Fonksiyonlarının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2006.
5- Pekmez İ, “Gaziantep Bölgesindeki Çocuklarda Dilate Kardiyomiyopati ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) Gen Polimorfizminin Araştırılması”, Gaziantep Üniversitesi, 2010.
6- Coşkun M.E, “İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatili Çocuklarda Plazmada Mikro RNA Profillemesi”, Gaziantep Üniversitesi, 2012.

Yönettiği Tıpta Yan dal Uzmanlık Tezleri  :
7- Aldudak B, “Normal Vajinal Yolla Doğan ve Sezeryan Uygulanan Yenidoğanlarda Pulmoner Arter Basıncı Seyrinin Karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi, 2009.
8- İrdem A, “Transkateter Yolla Kapatılan Patent Duktus Arteteriozuslu Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Gaziantep Üniversitesi, 2012.