ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
 1. Kervancıoğlu M, A. Sert, D.A. Şahin, M. Kılınç, “Çift çıkımlı sağ ventrikül, anteior aorta, nonkommitted ventriküler septal defekt, pulmoner stenoz, Glenn operasyonu (başarısız) olgusu”, 2. Güney-Güneydoğu İlleri Bölgesel Çocuk Kardiyoloji Toplantısı, Gaziantep, 13 Ekim 2012.
 2. İrdem A, O. Başpınar, A Mete, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, “Çoklu vasküler halka anomalili (sağ arkus aorta, vasküler ark ve Kommerell divertikülü) olgu sunumu”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 3. İrdem A, O. Başpınar, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, “Hafif konjenital pulmoner darlık ile beraber olan dev pulmoner anevrizmalı olgu sunumu”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 4. İrdem A, O. Başpınar, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, “Patent duktus arteriozuslu olgularımızın değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 5. Başpınar O, M. Kervancıoğlu, A. Çelebi, M. Kılınç, A. İrdem, “Transkateter VSD kapatılması tecrübemiz; Gaziantep Ün Çocuk Kardiyoloji Kliniği”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 6. Başpınar O, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, A. İrdem, “Çocuklarda biodegradable septal oklüder ile sek ASD kapatılması deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 7. Başpınar O, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu, A. İrdem, “Postop rezidüel PDA transkateter kapatılması”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 8. Başpınar O, M. Kervancıoğlu, S. Koruk, M. Kılınç, A. İrdem, “Çocukluk çağında transkateter sekundum ASD kapatılması sonrası P dispersiyonun izlemi”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 9. Başpınar O, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, A. İrdem, “Çocuklarda biodegradable septal oklüder ile sek ASD kapatılması deneyimlerimiz”, 10. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011.
 10. Koruk S, M. Kervancıoğlu, B. Kocamer, N. Çine, Ü. Öner, “Enjeksiyon yöntemi ile pulmoner kapak yerleştirilen bir olguda TEE deneyimimiz’’, P-653, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi (TARK), Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 2009, TARD Bildiri Özetleri, 37 (1),370, (2009).
 11. Başpınar O, M. Sucu, S. Koruk, M. Kervancıoğlu, H. Üstünsoy, M. Kılınç, “Transkateter ve cerrahi yöntemle kapatılan sekundum ASD’lerde P dalga dispersiyonun ölçülmesi”, 8. Ulusal Pediatik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Bursa, 6-9 Mayıs 2009.
 12. Bilen, G., M. Kervancıoğlu, F. Gürkan ve M. Tutanç, “Astımlı çocuklarda kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi”, Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2006.
 13. Kervancıoğlu, M., C. Devecioğlu, N. Okur, “Çocuk kardiyolojisi polikliniğine göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran hastaların değerlendirilmesi”, 49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul,14-17 Eylül 2005.
 14. Kervancıoğlu, M., K. Tokel, S.V. Yıldırım ve B. Varan, ”Fallot tetralojisi ve Fallot tipi çift çıkımlı sağ ventrikül olgularında koroner arter anomalilerinin anjiyografik değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 15. Akay, H.T., A. Aslan, K. Tokel, M. Kervancıoğlu, Ş. Mercan ve S. Aşlamacı, “Doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde Down sendromu risk faktörü müdür?”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 16. Kervancıoğlu, M., K. Tokel, S.V. Yıldırım, B. Varan, Ş. Mercan ve S. Aşlamacı, ”Koroner arter anomalili Fallot tetralojisi ve Fallot tipi çift çıkımlı sağ ventrikül olgularının cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 17. Tokel, K., B. Varan, Örün, U.A., K., Çetin, İ., S.V. Yıldırım, M. Kervancıoğlu, Ş. Mercan, S. Aşlamacı, E. Ekici ve A. Saygılı, “Bir yaş altında balon koarktasyon anjiyoplastide işlem başarısı ve rekoarktasyon oluşumu”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 18. Örün, U.A., K. Tokel, Çetin, İ., B. Saygılı, F. Alehan, S.V. Yıldırım, M. Kervancıoğlu ve B. Varan, “Kardiyak cerrahi sonrası nörolojik komplikasyonu olan hastaların retrospektif incelenmesi”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 19. Çetin, İ.İ., U.A. Örün, S.V. Yıldırım, M. Kervancıoğlu, B. Varan, ve K. Tokel, “Pediatrik kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi yoğum bakım ünitesinde gözlenen postoperatif enfeksiyonlar”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 20. Tokel, K., B. Varan, U.A. Örün, Çetin, İ., E. Ekici, S.V. Yıldırım, M. Kervancıoğlu, A. Saygılı, Ş. Mercan ve S. Aşlamacı, “Yenidoğan ve infantlarda balon aortik valvüloplastinin orta ve uzun dönemli izlemi”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 21. Çetin, İ.İ., B. Varan, U.A. Örün, S.V. Yıldırım, M. Kervancıoğlu ve K. Tokel, “İntrakardiyak trombuslu hastaların izlemi”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 22. Yıldırım, S.V., K. Tokel, B. Varan, M. Kervancıoğlu, U.A. Örün, İ. Çetin, Ş. Mercan, S. Aşlamacı ve E. Ekici, “Atrial izomerizmler, tanı ve prognoz kriterleri: 13 yıllık deneyim”, IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kayseri, 6-9 Ekim 2004.
 23. Katar, S., M. Kervancıoğlu, C. Devecioğlu, S. Ecer ve M.N. Özbek “İki yaşındaki bir çocukta kolşisin zehirlenmesi”, 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, 21-24 Eylül 2004.
 24. Kervancıoğlu, M., C. Devecioğlu, P Kervancıoğlu ve O. Köksal, “Preterm yenidoğanlarda patent duktus arteriosus sıklığının ve oral ibuprofen tedavisine yanıtının değerlendirilmesi”, 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, 21-24 Eylül 2004.
 25. Katar, S., S. Ecer, M. Kervancıoğlu, A. Yaramış, M.N. Özbek ve C. Devecioğlu, “Nörofibromatozis Tip-I: dört hastanın özellikleri”, 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, 21-24 Eylül 2004.
 26. Kervancıoğlu, P., D. Özbağ, M. Kervancıoğlu, M. Kılınç ve Ş. Doğruyol, “Normal çocuklarda ve adolesanlarda ekokardiyografik olarak saptanan sol ventrikül kitlesi”, 7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 1-5 Eylül 2003.
 27. Kervancıoğlu, P., M. Kervancıoğlu, K Tokel, B. Varan, S.V. Yıldırım ve E.S. Hatipoğlu, “Atrioventriküler septal defektler ve birlikte görülen kalp anomalilerinin anjiyokardiografik olarak değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, 1-5 Eylül 2003.
 28. Yıldırım, S.V., B. Varan, B. Saygılı, M. Kervancıoğlu, M. Mercan ve K. Tokel, “Treatment choises of postoperatif arrhytmias in pediatric patients”, Pedirhythm Proceeding of the Pediatric Rhythm Congress, İstanbul, 30 Temmuz-2 Ağustos 2003.
 29. Yıldırım, S.V., B. Varan, E. Azak, M. Kervancıoğlu ve K. Tokel, “Hyperglycemia: as an immediate complication of amiodarone”, Pedirhythm Proceeding of the Pediatric Rhythm Congress, İstanbul, 30 Temmuz- 2 Ağustos 2003.
 30. Yıldırım, S.V., B. Varan, B. Saygılı, M. Kervancıoğlu, S. Mercan ve K. Tokel, “Rhythm disturbances and risk factors after cardiac surgery in pediatric patients”, Pedirhythm Proceeding of the Pediatric Rhythm Congress, İstanbul, 30 Temmuz-2 Ağustos 2003.
 31. Acar, A.İ., A. İrdem, A. Yaramış, S. Ecer, C. Devecioğlu ve M Kervancıoğlu, “Akut romatizmal ateş tanısı alan olguların değerlendirilmesi”, 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003.
 32. Yıldırım, S.V., B. Malbora, T. Cemil, M. Kervancıoğlu, A Arslan, U.A. Örün, B. Varan, Ş. Mercan ve K. Tokel, “Kardiyak cerrahi sonrası candida enfeksiyonları ve risk faktörleri”, 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003.
 33. Saygılı, A., M. Kervancıoğlu, S.V. Yıldırım, K. Tokel, Ş. Mercan ve S. Aşlamacı, “Çocuklarda enoksimon’un hemodinamik etkilerinin özefagial eko-Doppler ile gösterilmesi”, 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 17-22 Haziran 2003.
 34. Saygılı, A., N. Azak, B. Varan, M. Kervancıoğlu, Ş. Mercan ve K. Tokel, “Kalp ameliyatı sonrası üretral kateterlere bağlı idrar yolu enfeksiyonları”, III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001.
 35. Saygılı, A., Ş. Mercan, M. Kervancıoğlu, K. Tokel ve S. Aşlamacı, “BT şant erken postoperatif sonuçları”, III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001.
 36. Kervancıoğlu, P., M. Kervancıoğlu, E.S. Hatipoğlu, M. Kılınç, D. Özbağ ve M. Deniz, “Çocuklarda sol ventrikül bantlarının ekokardiyografik incelenmesi”, V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, 25-30 Ekim 1999.
 37. Söker, M., M. Kervancıoğlu, A. Yaramış ve K. Haspolat, “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuklarda akrep zehirlenmesi: 64 vakanın değerlendirilmesi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 1999.
 38. Söker, M., A. Yaramış, M. Kervancıoğlu ve K. Haspolat, “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuklarda yılan ısırması: 52 vakanın değerlendirilmesi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 1999.
 39. Kervancıoğlu, M., A. Yaramış, M. Söker, S. Katar ve K. Haspolat, “Bartter Sendromu: bir vaka takdimi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 1999.
 40. Yaramış, A., A. Kaya, M. Söker, M. Kervancıoğlu ve M.A. Taş, “42 tifolu çocuğun klinik ve laboratuvar incelenmesi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 1999.
 41. Yaramış, A., M. Kervancıoğlu, K. Bilgin, M. Söker, M.A. Taş ve T. Gül, “Nötropenik neonatal sepsis: 30 vakanın değerlendirilmesi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 1999.
 42. Kılınç, M., M. Kervancıoğlu, F. Gürkan ve M. Söker, “Yılan sokmasının kalp fonksiyonları üzerine etkisi”, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Kayseri, 25-28 Haziran 1998.
 43. Katar, S., M. Kervancıoğlu ve Z. Bircan, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kronik böbrek yetmezliği etyolojisi”, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Kayseri, 25-28 Haziran 1998.
 44. Kervancıoğlu, M., M. Kılınç, M. Söker ve A. Yaramış, “Akrep sokmasının sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi”, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Kayseri, 25-28 Haziran 1998.
 45. Kervancıoğlu, M., S. Katar ve Z. Bircan, “Nefrotik hastalarda albumin infüzyonunun plasma volümüne etkisi”, XLII. Milli Pediatri Kongresi, Kayseri, 25-28 Haziran 1998.
 46. Bircan, Z., M. Kervancıoğlu, H. Onur, M.A. Taş, K. Gül, M. Soran ve A. Rahmanalı, “Çocukluk çağı renal hastalıklarında serum hücre adezyon molekülleri”, XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 1997.
 47. Bircan, Z., S. Batun, M. Kervancıoğlu, H. Onur, M. Soran, F. Demir ve A. Rahmanalı, “Çocukluk çağı renal hastalıklarında sialik asit düzeyleri ve klinik önemi” XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya 10-14 Kasım 1997.
 48. Taş, M.A., M. Boşnak, V. Boşnak, M. Kervancıoğlu, F. Gürkan ve B. Dikici, “Neonatal Tetanozda Klinik Değerlendirme ve Prognoz Faktörleri”, VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 6-10 Ekim 1997.
 49. Demir, F., Z. Bircan, M. Kervancıoğlu, G. Çınar, M. Soran ve H. Onur, “Belirgin idrar bulguları olmaksızın ciddi sistemik bulgularla ortaya çıkan akut poststreptokoksik glomerulonefrit sıklığı”, XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van, 27-30 Haziran 1997.
 50. Demir, F., Z. Bircan, M. Kervancıoğlu, S. Katar, H. Onur ve H. Şahin, “Skorbüt ve mesane taşı”, XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van, 27-30 Haziran 1997.
 51. Bircan, Z., M. Soran, M. Kervancıoğlu, G. Gönlüşen ve İ. Tuncer, “Steroide bağımlı nefrotik sendrom intravenöz siklofosfamid ile tedavi edilmeli mi?“, I. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ankara, 29-31 Mayıs 1996.
 52. Kervancıoğlu, M., M. Kılınç, M.A. Taş, M. Söker, M. Soran ve S. Günbey, “Protein enerji malnutrisyonlu çocuklarda kalp fonksiyonlarının ekokardiyografik incelenmesi”, XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14- 17 Ekim 1996.
 53. Soran, M., Z. Bircan, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu ve C. Devecioğlu, “Kronik böbrek yetmezliği olan bir olguda immun trombositopenik purpura”, XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14- 17 Ekim 1996.
 54. Söker, M., M. Elevli, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu, İ. Yıldırım, A. Çakmak, S. Günbey, K. Haspolat ve M.A. Taş, “Tip-I diabetes mellitusda miyokard fonksiyonlarındaki değişiklerin ekokardiografik değerlendirilmesi”, XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14- 17 Ekim 1996.
 55. İ. Yıldırım, Z. Bircan, M. Soran, M. Kervancıoğlu ve K. Haspolat, “Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda metabolik asidozun büyüme hormonu uyarı testleri üzerine etkisi” I. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ankara, 29-31 Mayıs 1996.
 56. Soran, M., Z. Bircan, S. Batun, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu, İ. Yıldırım, A. Şahin ve M.A. Taş, “Güneydoğu Anadolu'da yaşayan steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda doku grubu antijenleri”, XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 14- 17 Ekim 1996.
 57. Kılınç, M., N. Narlı, M. Elevli, Z. Bircan, S. Günbey ve M. Kervancıoğlu, “Febril konvülsiyonlu olguların değerlendirilmesi”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 58. Hoş A, N. Narlı, M. Kılınç, İ. Gökten ve M. Kervancıoğlu, “D.Ü.T.F. Hastanesi'nde doğan 963 bebeğin major konjenital anomaliler açısından değerlendirilmesi”, I.Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri, Diyarbakır, 19-22 Nisan 1995.
 59. Günbey, S., İ. Gökten, N. Narlı, M. Kılınç, M. Kervancıoğlu ve R. Ziyadanoğulları, “Anne ve kord kanlarında serum çinko ve bakır düzeyleri”, I.Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri, Diyarbakır, 19-22 Nisan 1995.
 60. Kılınç, M., Elevli, M., N. Narlı, Z. Bircan, M. Kervancıoğlu, C. Devecioğlu, M.A. Taş, “Amebiasise bağlı akut gastroenteritlerin tedavisinde intravenöz ornidazol ve metranidazol tedavilerinin karşılaştırılması”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 61. Kılınç, M., M. Elevli, Z. Bircan, M. Kervancıoğlu, N. Narlı, S. Günbey ve E. Yurduseven, “Riketse bağlı hipokalsemik konvülsiyonların değerlendirilmesi”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 62. Bircan, Z., M. Kervancıoğlu, M. Kılınç ve D. İnci, “Güneydoğu Anadolu'da kronik böbrek yetmezliği”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 63. Bircan, Z., M. Kervancıoğlu, M. Kılınç, F. Demir ve İ. Tuncer, “Malarya tersiyanalı bir mezangiokapiller glomerülonefrit olgusu”, XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 64. Taşdemir, N., C. Devecioğlu, M. Kervancıoğlu, Y. Ütkür ve K. Haspolat, “Akut lösemi ve lenfomalı hastaların elektromiyografik değerlendirilmesi”, 13.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, İstanbul, 26-28 Nisan 1995.
 65. Günbey, S., N. Narlı, M. Kervancıoğlu, İ. Gökten ve A. Hoş, “Kronik böbrek yetmezlikli 93 olgunun değerlendirilmesi”, XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18-21 Eylül 1994.