1. Kervancioglu, M., “Bölüm 1: Öykü Alma (History Taking)”. Pediyatrik Kardiyoloji (Pediatric Cardiology for Practitioners- Park, Myung K). Çeviri Editörü: Nazan Özbarlas, 5. Baskı, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2009.

2. Kervancioglu M. “Bölüm 2: Fizik İnceleme (Physical Examination)”. Pediyatrik Kardiyoloji (Pediatric Cardiology for Practitioners- Park, Myung K). Çeviri Editörü: Nazan Özbarlas, 5. Baskı, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2009.

3. Kervancioglu M. “Bölüm 4: Göğüs Röntgeni (Chest Roentgenography)”. Pediyatrik Kardiyoloji (Pediatric Cardiology for Practitioners- Park, Myung K). Çeviri Editörü: Nazan Özbarlas, 5. Baskı, Adana Nobel Kitabevi, Adana, 2009.

4. Kervancıoğlu, M., “Çarpıntılar ve Aritmiler (Palpitations and Aritmias)”, Pediatrik Tanı ve Tedavide Pratik Yaklaşımlar, (Practical Strategies in Pediatric Diagnosis and Therapy - Kleigman, R.M., Greenbaum, L.A., Lye, P.S.), Çeviri Editörü: N. Narlı, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2007.