KONUŞMACI VE OTURUM BAŞKANI OLARAK KATILINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR
 1. “Siyanoz ve siyonotik çocuğa yaklaşım”, Pediatri Okulu: Kardiyoloji Sınıfı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 05-07 Nisan 2013.
 2.  “Serbest Bildiriler Oturum Başkanlığı”, 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 19 Nisan 2012.
 3. “Morphology of Congenital Heart Anomalies”, Moderatörlük, Istanbul Meeting of Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İstanbul, 7-10th June 2012
 4. “Konjenital kalp hastalıklarında morfolojik özellikler ve Olgu sunumları”, Fetal Ekokardiyografi Kursu, Gaziantep, 2012.
 5. “Doğumsal Kalp Hastalıklı Yenidoğana Yaklaşım Oturumu Başkanlığı”, 2. Güney -Güneydoğu İlleri Bölgesel Çocuk Kardiyolojisi Toplantısı, Gaziantep, 13 Ekim 2012.
 6. “Serbest Bildiriler Oturum Başkanlığı”, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 06 Mayıs 2011.
 7. “Senkop”, Semptom ve Bulguların Yönetimi Paneli, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 05 Mayıs 2011.
 8. “VSD kapatılmasında hasta seçimi”, VSD ve PDA Oturumu, 18. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya, 16 Nisan 2011.
 9. “Akut romatizmal ateş ve tedavisi”, Türkiye Milli Pediatri Derneği Şanlıurfa Şubesi Akut Romatizmal Ateş Semineri, Şanlıurfa, 19 Ocak 2010.
 10. “Akut romatizmal ateşin klinik ve tanısı”, 13. Mersin Pediatri Günleri, Mersin, 5 Haziran 2008.
 11. “Çocuklarda kalp yetmezliği ve tedavisi”, Çocuk Acil Yoğun Bakım Panelleri-3, Diyarbakır, 22 Şubat 2004.
 12. “Siyanotik kalp hastalıklarında acil yaklaşım”, Çocuk Acil Yoğun Bakım Panelleri-2, Diyarbakır, 15 Şubat 2004.