PROF.DR. MEHMET KERVANCIOĞLU

Prof.Dr. Mehmet Kervancıoğlu 1965 yılında Gaziantep'te doğdu. Akyol ilkokulu ve Gaziantep Anadolu lisesi mezunu olan Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu 1990'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Bayburt Sağlık Eğitim Merkezi'nde mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 1996 yılında Dicle Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, 2003 yılında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlığı eğitimlerini tamamladı. 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük ünvanlarını elde etti. YÖK bursuyla 2011 yılında gittiği Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümünde 3 ay süreyle kardiyak morfoloji ve patoloji, kompleks girişimsel kalp kateterizasyonu ve fetal ekokardiyografi alanlarında incelemelerde bulunmuş, deneyimlerini arttırmış olan Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK
1- TC. Milli Pediatri Derneği
2- Türk Pediatri Kurumu
3- TC. Pediatrik Kardiyoloji Derneği
İDARİ GÖREVLER
1- Bilim Dalı Başkanlığı, Dicle Üniv. Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi
2005-2007
2- Etik Kurul Üyeliği,    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi                               
2005-2007
3- Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Dicle Üniversitesi                         
2006-2007
4- Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Dicle Üniversitesi 
2006-2007
5- Eğitim-Öğretim Koordinatör Yard., Dicle Üniv. Tıp Fakültesi, 6. Sınıf
2003-2007
6- Döner Sermaye Mal Alım Muayene Komisy.  Üyeliği,  Dicle Üniv.
2003-2007
7- Bilim Dalı Başkanlığı,  Çocuk Kardiyolojisi, Gaziantep Üniv. Tıp Fak.
2007-2013
8- Eğitim Sorumlusu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gaziantep Üniv. 
2007-2013
BİLİMSEL ESERLERİ VE ETKİNLİKLERİ