PROF.DR. MEHMET KERVANCIOĞLU
Prof.Dr. Mehmet Kervancıoğlu 1965 yılında Gaziantep'te doğdu. Akyol ilkokulu ve Gaziantep Anadolu lisesi mezunu olan Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu 1990'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Bayburt Sağlık Eğitim Merkezi'nde mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 1996 yılında Dicle Üniversitesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, 2003 yılında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlığı eğitimlerini tamamladı. 2006 yılında Doçentlik ve 2011 yılında Profesörlük ünvanlarını elde etti. YÖK bursuyla 2011 yılında gittiği Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümünde 3 ay süreyle kardiyak morfoloji ve patoloji, kompleks girişimsel kalp kateterizasyonu ve fetal ekokardiyografi alanlarında incelemelerde bulunmuş, deneyimlerini arttırmış olan Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Prof.Dr. Mehmet Kervancıoğlu her türlü doğumsal kalp hastalıklarının (kalpte delikler, kapak ve damar darlıkları, kapak yetersizlikleri, morarmaya yol açan siyanotik kalp hastalıkları vb.) ve sonradan edinilmiş kalp hastalıklarının (romatizmal kalp hastalıkları, enfektif endokardit, miyokardit, perikardit, kardiyomiyopatiler  vb.) tanısı, tedavisi (ilaç tedavisi ve ameliyatsız anjiyo yöntemi ile) ve takibi ile ilgilenmektedir.
 
KALP HASTALIKLARI
A-KALPTE DELİKLER
- ASD : Atriyal septal defekt - VSD : Ventriküler septal defekt  
- AVSD : Atriyoventriküler septal defekt - PDA : Patent duktus arteriyozus  
B-KAPAK VE DAMAR DARLIKLARI
- Aort darlığı - Aort koarktasyonu     
- Pulmoner darlık - Mitral darlık  
C-KAPAK YETERSİZLİKLERİ
- Aort yetersizliği  - Mitral yetersizliği  - Mitral kapak prolapsusu (sarkması)
- Triküspit yetersizliği  - Pulmoner yetersizlik
D-MORARMAYA YOL AÇAN SİYANOTİK KALP HASTALIKLARI
- Fallot tetralojisi (TOF) -Büyük arterlerin transpozisyonu (BAT, TGA)
-Trunkus arteriozus -Triküspit atrezisi
-Pulmoner atrezi -Çift çıkımlı sağ ventrikül  (DORV)
-Ebstein Anomalisi    -Total anormal pulmoner venöz dönüş (TAPVD)
E-EDİNİLMİŞ KALP HASTALIKLARI
- Romatizmal kalp hastalıkları  - Enfektif endokardit  
- Miyokardit - Perikardit    
- Kardiyomiyopatiler - Kawasaki Hastalığı  
TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER
- Ekokardiyografi (EKO)
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Kalp kateterizasyonu (Anjiyografi) (Anjiyo)
- Holter (24 saatlik EKG kaydı)
- Tilt testi (Head-Up Tilt Testi)
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
- İlaç tedavisi
- Girişimsel Tedavi Yöntemleri (ameliyatsız anjiyo yöntemiyle)
- Kapak ve damar darlıklarının balonla genişletilmesi
- Kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması
 

Ulaşım Bilgileri

Harita & Yol

Image

Medya da

Prof.Dr. Mehmet KERVANCIOĞLU

mehmetkervancioglu üzerinde
Image

Muayenehane

Muayenehane İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Mehmet Kervancıoğlu Hocamızın Muayenehane, Randevu Bilgileri, Adres, Telefon, Mail, Ulaşım gibi iletişim bilgilerine ulaşmak için aşağıda bulunan butona tıklayınız.

Devamı...