ÇOCUK KALP HASTALIKLARI
KALP HASTALIKLARI
A-KALPTE DELİKLER
- ASD : Atriyal septal defekt - VSD : Ventriküler septal defekt  
- AVSD : Atriyoventriküler septal defekt - PDA : Patent duktus arteriyozus  
B-KAPAK VE DAMAR DARLIKLARI
- Aort darlığı - Aort koarktasyonu     
- Pulmoner darlık - Mitral darlık  
C-KAPAK YETERSİZLİKLERİ
- Aort yetersizliği  - Mitral yetersizliği  - Mitral kapak prolapsusu (sarkması)
- Triküspit yetersizliği  - Pulmoner yetersizlik
D-MORARMAYA YOL AÇAN SİYANOTİK KALP HASTALIKLARI
- Fallot tetralojisi (TOF) -Büyük arterlerin transpozisyonu (BAT, TGA)
-Trunkus arteriozus -Triküspit atrezisi
-Pulmoner atrezi -Çift çıkımlı sağ ventrikül  (DORV)
-Ebstein Anomalisi    -Total anormal pulmoner venöz dönüş (TAPVD)
E-EDİNİLMİŞ KALP HASTALIKLARI
- Romatizmal kalp hastalıkları  - Enfektif endokardit  
- Miyokardit - Perikardit    
- Kardiyomiyopatiler - Kawasaki Hastalığı  
TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER
- Ekokardiyografi (EKO)
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Kalp kateterizasyonu (Anjiyografi) (Anjiyo)
- Holter (24 saatlik EKG kaydı)
- Tilt testi (Head-Up Tilt Testi)
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
- İlaç tedavisi
- Girişimsel Tedavi Yöntemleri (ameliyatsız anjiyo yöntemiyle)
- Kapak ve damar darlıklarının balonla genişletilmesi
- Kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması